مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

فرم تماس با ما

اطلاعات تماس

نمایش برگه

  • عباس آباد – سرافراز- تهران- ایران
  • Amerinia@claimlaws.ir
  • (+۹۸)۹۱۲۲۸۹۵۱۴۵

شبکه های اجتماعی :

LinkedIn – Instagram – Telegram

 Moshavere – Raznameh