مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • P-P-01

    پرسش : مطابق با شرایط عمومی پیمان ( نشریه ۴۳۱۱) در صورت عدم انجام تعهد از سوی پیمانکار، کارفرما در چه مواردی اختیار انجام آن تعهدات را دارد؟ پاسخ : بر اساس ماده ۲۲۲در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل […]

جستجو

دسته بندی ها