مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

خلاصه فعالیت ها در حوزه های مختلف

  • تهیه و تنظیم انواع قراردادهای خصوصی

  • مشاوره در حوزه ادعاهای مالی – Financial Claims

  • مشاوره در حوزه ادعاهای قراردادی-Contractual Claims

  • مشاوره در حوزه ادعاهای زمانی – Project Delays Bill

  • پاد ادعا -Cross Claims

  • برگزاری دوره های آموزشی اصول مدیریت ادعـــا
  • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و مهندسی موثر تهیه و تنظیم قراردادها

  • کتاب قرارداد و مدیریت ادعا

وبسایت اصول مدیریت ادعا

انعکاس پیچیدگی‏های موجود در روابط انسانی را میتوان در تعبیرهای مختلف از یک اتفاق مشاهده نمود. حال وقتی رابطه ‏‏ای در قالب قرارداد برای تسهیـم ســود تعریف می‏شود، موضوع پیچیده ‏تر می‏گردد. بنابراین بحث‌های مرتبط با تعیین حد و مرز حقوق طرفین در قرارداد و پیرو آن مدیریت ادعاهای مطروحه، بسیار ارزشمند و حائز اهمیت می‌باشد. در این راستــا و در وبسایت حاضر تلاش میشود با ارائه نگاهی جامع به مبانی حقوق پیمان، ملزومات و اصول مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی به اشتراک گذاشته شوند.

مدیر سایت: مهندس مرتضی آمری نیـــا با سابقه بیش از ۱۶ســال در زمینه حقوق پیمان مرتبط با پروژه های ساخت و صنایع پتروشیمی، نیرو، آب و فاضلاب و حمل ونقل می باشند. حوزه های اصلی تخصصی ایشـان را مباحثی چون مشاوره در تهیه و تنظیم انواع قراردادهای صنعت احداث شامل قراردادهای ساخت، طراحی و تأمیـن، همچنین مدیریت ادعــاهای فنی، قــراردادی و راهبری کمیسیون های مربوطه تشکیــل میدهد. فعّالیــــت به عنوان مدیر و مشاور ارشد سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری دولتی و خصوصی در حوزه مدیریت قراردادها و دعاوی مطــروحه، در کنار طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت ادعا و تنظیم قرارداد، وی را به یکی از گزینه ها در حوزه های توانمندسـازی سازمان ها در حوزه هـــای Contract Management و Claims Management تبدیل نموده است. مهندس آمری نیا عضو انجمن مهندسی عمـران ایــران و انجمن مدیریت پروژه ایران و یکی از اعضای فعّال کمیته حل اختلاف انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب می باشند.

سوابق آموزشی و پژوهشی :

کتاب ها :

 • کتاب قرارداد و مدیریت ادعا – انتشارات سیمای دانش
 • کتاب فرآیندهای مدیریت ادعا – انتشارات سیمای دانش

مفالات :

 • تمدید قرارداد به دلیل تأخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل و محاسبه خسارات قراردادی – دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 • دستگاههای اجرایی و حدود اختیارات در قرارداد های طرح های عمرانی – فصلنامه سپهر عدالت.
 • تسریع در اجرای پروژه، کاهش هزینه ها و تجدید نظر در نرخ پیمان.
 • تعریف ادعا (claim) و مدیریت آن – روزنامه اقتصادی آسیا.

مدرس دوره های قرارداد و مدیریت ادعا- به عنوان نمونه:

 • سخنران اصلی اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه- موضوع سخنرانی : روش های کمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت – دانشگاه تهران.
 • مدرس اصول و مدیریت پیمان و قراردادها دوره MBA گرایش مدیریت پروژه-  مرکز آموزش های کاربردی دانشگاه تهران.
 • دوره قرارداد و مدیریت ادعا – وزارت نیرو.
 • دوره قرارداد و مدیریت ادعا – شرکت کیسون.
 • مدرس دوره مدیریت ادعا – مدرسه مشارکت روزنامه دنیای اقتصاد.
 • دوره قرارداد و مدیریت ادعا – انجمن پیمانکاران نفت و گاز شیراز.
 • دوره مجازی مدیریت ادعا – مرکزآموزش های مجازی شهرداری مشهد.

سوابق ‏اجرایی:

 • مدیر امور قراردادها در شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاری فعال در زمینه های خطوط ریلی، ساخت کارخانه های صنعتی سیمان، سنگ آهـن، تصفیه خانه های صنعتی، خطوط انتقال آب.
 • مشاور سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری دولتی و خصوصی در حوزه حقوق پیمان
 • تهیه و تنظیـــم بیش از ۶۰ بســـته مدیریت ادعا،( دعاوی فنی و قراردادی) مرتبط با پروژه های عمرانی.

 

آخرین مطالب