مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

خلاصه فعالیت ها در حوزه های مختلف

  • تهیه و تنظیم انواع قراردادهای خصوصی

  • مشاوره در حوزه ادعاهای مالی – Financial Claims

  • مشاوره در حوزه ادعاهای قراردادی-Contractual Claims

  • مشاوره در حوزه ادعاهای زمانی – Project Delays Bill

  • پاد ادعا -Cross Claims

  • برگزاری دوره های آموزشی اصول مدیریت ادعـــا
  • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و مهندسی موثر تهیه و تنظیم قراردادها

  • کتاب قرارداد و مدیریت ادعا

وبسایت اصول مدیریت ادعا

انعکاس پیچیدگی‏های موجود در روابط انسانی را میتوان در تعبیرهای مختلف از یک اتفاق مشاهده نمود. حال وقتی رابطه ‏‏ای در قالب قرارداد برای تسهیـم ســود تعریف می‏شود، موضوع پیچیده ‏تر می‏گردد. بنابراین بحث‌های مرتبط با تعیین حد و مرز حقوق طرفین در قرارداد و پیرو آن مدیریت ادعاهای مطروحه، بسیار ارزشمند و حائز اهمیت می‌باشد. در این راستــا و در وبسایت حاضر تلاش میشود با ارائه نگاهی جامع به مبانی حقوق پیمان، ملزومات و اصول مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی به اشتراک گذاشته شوند.

مدیر سایت: مهندس مرتضی آمری نیـــا با سابقه بیش از ۱۸ســال در زمینه حقوق پیمان مرتبط با پروژه های ساخت و صنایع پتروشیمی، نیرو، آب و فاضلاب و حمل ونقل می باشند. حوزه های اصلی تخصصی ایشـان را مباحثی چون مشاوره در تهیه و تنظیم انواع قراردادهای صنعت احداث شامل قراردادهای ساخت، طراحی و تأمیـن، همچنین مدیریت ادعــاهای فنی، قــراردادی و راهبری کمیسیون های مربوطه تشکیــل میدهد. فعّالیــــت به عنوان مدیر و مشاور ارشد سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری دولتی و خصوصی در حوزه مدیریت قراردادها و دعاوی مطــروحه، در کنار طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت ادعا و تنظیم قرارداد، وی را به یکی از گزینه ها در حوزه های توانمندسـازی سازمان ها در حوزه هـــای Contract Management و Claims Management تبدیل نموده است. مهندس آمری نیا عضو انجمن مهندسی عمـران ایــران و انجمن مدیریت پروژه ایران و یکی از اعضای فعّال کمیته حل اختلاف انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب می باشند.

سوابق ‏اجرایی:
•    مدیر امور پیمان و مشاور امور قراردادها در شرکت های فعال در صنعت احداث.
•    مشاور آسیب شناسی، بازنگری و تهیه  متن جدید قراردادهای EPC صنعتی و غیرصنعتی – سازمان برنامه و بودجه.
•    عضو کمیته حقوقی وحل اختلاف و کمیته فنی و اجرایی انجمن صنفی پیمانکاران آب و فاضلاب کشور.
•    تهیه و تنظیـــم بیش از ۶۰ بســـته مدیریت ادعا،( دعاوی فنی و قراردادی) مرتبط با  پروژه های عمرانی.

سوابق آموزشی و پژوهشی :

کتاب ها :

 • کتاب قرارداد و مدیریت ادعا – انتشارات سیمای دانش
 • کتاب فرآیندهای مدیریت ادعا – انتشارات سیمای دانش

مفالات و مصاحبه ها:

 • تمدید قرارداد به دلیل تأخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل و محاسبه خسارات قراردادی- کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 • بررسی روشهــای بکارگیــری بخش خصوصی و نحوه انعقاد قرارداد EPCF در مناطق آزاد تجاری.
 • بررسی قاعده مرور زمان در طرح دعاوی پیمانکار قراردادهای EPC غیر صنعتی.
 • شرط عدم یا تحدید مسئولیت و ارتباط آن با تقصیر عمدی در قراردادهای. EPC
 • کرونا و قرارداد های پیمانکاری – روزنامه دنیای اقتصاد.
 • تسریع در اجرای پروژه، کاهش هزینه ها و تجدید نظر در نرخ پیمان- اصول مدیریت ادعا.
 • افزایش نامتعارف قیمت ها فورس ماژور یا هاردشیپ در قراردادهای پیمانکاری- روزنامه جهان اقتصاد.
 • داوری در قراردادها و محدودیت ها- روزنامه جهان اقتصاد.
 • لزوم آسیب شناسی و بازنگری در قرارداد های حوزه صنعت ساخت- روزنامه جهان اقتصاد.
 • تحویل موقت و قطعی کارهای ناتمام در شرایط خاتمه قرارداد- اصول مدیریت ادعا.
 • محدودۀ تغییرات در قراردادهای مهندسین مشاور , محدودیت سقف ۲۵% -ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان / ساختمان سازه و معماری.
 • ادعا و مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی- مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد.
 • جبران کاهش ارزش پول، راهکاری قانونی برای جلوگیری از خسارات قراردادی- روزنامه دنیای اقتصاد.
 • ادعا (claim) و مدیریت آن – روزنامه اقتصادی آسیا.
 • قصورکارفرما و اعمال ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ( فسخ قرارداد) – اصول مدیریت ادعا.
 • دستگاههای اجرایی و حدود اختیارات در قرارداد های طرح های عمرانی- ماهنامه تخصصی صنعت ساختمان / ساختمان سازه و معماری.

مدرس دوره های قرارداد و مدیریت ادعا:

•    مدرس اصول و مدیریت پیمان و قراردادها دوره MBA گرایش مدیریت پروژه-  دانشگاه تهران.
•    مدرس دوره های قرارداد و مدیریت ادعا – موسسه مدیریت پروژه آریانا.
•    مدرس دوره مدیریت ادعا – مدرسه مشارکت روزنامه دنیای اقتصاد.
•    سخنران اصلی اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه با موضوع  روش های کمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت – دانشگاه تهران.
•    دوره قرارداد و مدیریت ادعا – وزارت نیرو
•    دوره قرارداد و مدیریت ادعا – پتروشیمی جم.
•    دوره قرارداد و مدیریت ادعا – شرکت کیسون.
•    دوره قرارداد و مدیریت ادعا – انجمن پیمانکاران نفت و گاز شیراز.
•    مدرس دوره های حقوق پیمان – موسسه عصر دانش.
•    مدرس دوره های حقوق پیمان – موسسه آزاد عرفان.
•    دوره مدیریت ادعا – مرکزآموزش های مجازی شهرداری مشهد.

 

آخرین مطالب