مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • Orf

    نقد و حاشیه نویسی بر مقاله : جایگاه عرف در تفسیر قرارداد  نویسنده : صونا سفیری – رحیم وکیل زاده کیفیت متن و محتوا : درج در متن چکیده مقاله: برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد و از طرف دیگر ممکن است هر یک از طرفین قرارداد به […]

جستجو

دسته بندی ها