مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • ضبط ضمانت‌نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تأدیه پیش‌پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست. مرجع صدور : شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران جهت مشاهده متن کامل اینجـــــــا کلیک نمایید. جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک […]

جستجو

دسته بندی ها