مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  •  به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت ادعا این امکان را فراهم می سازد تا  از بروز ادعا جلوگیری شود یا اگر در شرایطی ادعا به وجود آید، نحوه هدایت و راهبری صحیح آن را تشریح می‌کند. کتاب «فرآیندهای مدیریت ادعا» به نویسندگی مرتضی آمری‌نیا درباره مباحث مرتبط با دعاوی و مدیریت تخصصی است که یکی از […]

جستجو

دسته بندی ها