مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • کارگاه مدیریت ادعا و پرسش و پاسخ با مدیران پتروشیمی جــــم

      کارگاه آموزشی مدیریت ادعا و جلسه پرسش و پاسخ در جمع مدیران محترم مجتمع پتروشیمی جم در بیست و پنجم مهرماه برگزار شد. رئوس مطالب عنوان شده در جلسه : انعکاس پیچیدگی‏های موجود در روابط انسانی را میتوان در تعبیرهای مختلف از یک اتفاق مشاهده نمود. حال وقتی رابطه‏‏ای در قالب قرارداد برای تسهیـم […]

جستجو

دسته بندی ها