DASTGAH EJRAYI-01

سوال :

آیا پیروی از شرایط عمومی  پیمان در عقد یک قرارداد الزامی  است؟ اگر طرفین شرایطی جدای از شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه را تدوین کنند و از آن پیروی کنند آیا امکان عقد رسمی قرارداد وجود دارد؟ چه کسی می تواند مانع انجام کار شود؟

پاسخ : 

چنانچه کارفرما دستگاه اجرایی بوده و قرارداد مربوط به طرحهای عمرانی باشد، در این صورت استفاده از شرایط عمومی پیمان ها به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن‌ ها می‌باشند. جهت آشنایی بیشتر به مقاله ای در این خصوص و در لینک زیر مراجعه فرمایید:

لینک : دستگاههای اجرایی، اختیارات، قراردادهای عمرانی

www.claimlaws.ir

مرتضی آمری نیا

 ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ