image_14

چکیده ای از  محتوای کتاب قرارداد و مدیریت ادعا

 شرحی بر پرسش و پاسخ های پیمانکاری

تألیف : مهندس مرتضی آمری نیا

ناشر : انتشارات سیمای دانش

گاهی اوقات پیمانکاران یا کارفرمایان، در جریان اجرای پروژه به دلیل عدم اتفاق نظر بر مفاد مندرج در قراردادها و یا در راستای رفع ابهامات موجود، اقدام به استعلام موارد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می نمایند. سازمان نیز ضمن پاسخ گویی به استعلامات مذکور، تعدادی از آنها را تحت عنوان” مجموعه پرسش و پاسخ های متداول” در پایگاه اطلاع رسانی نظام فنی و اجرایی کشورمنتشر می کند. که بخشی از”پرسش و پاسخ ها “، مربوط به عدم انطباق روند اجرایی پروژه با سندی است که “شرایط عمومی پیمان” نام دارد.

با وجود اینکه “پرسش و پاسخ ها ” بصورت رسمی و در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه منتشر نمی شوند، لکن مدیران پروژه‏، در اکثر موارد جهت یافتن پاسخ به ادعاهای مطروحه و یا مدیریت آنها، به مجموعه  مذکور مراجعه و به مفاد آن  استنـــــاد می نمایند. از این رو مصادیق عینی و واقعی طرح و دفاع از ادعا در حوزه پیمانکاری را می‌توان در این مجموعه پرسش و پاسخ‌ها یافت.

کتاب “قرارداد و مدیریت ادعا” مشتمل  بر ۱۶۰ صفحه، به تجزیـــــه و تحلیـــل این “پرسش و پاسخ‏ها” در بخش مرتبط با ” شرایط عمومی پیمان ” پرداخته است. تجزیه و تحلیلی  که صرفاً به مفاد مندرج در “شرایط عمومی پیمان” اکتفا نمی کند و به بسط و بررسی عمیق تر موضوعات از دید فنی و اجرایی، حقوق پیمان و … می پردازد.

همانگونه که در پیشگفتار کتاب نیز اشاره شده است؛ تدوین کتاب “قرارداد و مدیریت ادعا”، حاصل بیش از دو سال مطالعه مستمر بر روی “مجموعه پرسش و پاسخ ها” و دربردارنده بخشی از تجربیات چندین ساله در حوزه پروژه های عمرانی، تنظیم بیش از هزار نسخه قرارداد و شرکت در جلسات متعدد طرح یا دفاع از ادعاهای فنی و قراردادی می باشد.

مخاطبان اصلی‏ کتاب؛ مدیران پروژه، مشاوران حقوقی پیمان،کارشناسان و مدیران دایرۀ قراردادی شرکت‌ها و سازمان‏ها می‌باشند تا از محتوا و مطالب‏ آن در راستای مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی، تهیه و تنظیم قراردادها و تعیین حد و مرز حقوق طرفین در قرارداد، بهره برداری نمایند.

آنچه که این کتاب را از سایر کتاب هایی که در این حوزه نگارش گردیده است، متمایز می کند، بررسـی و تجـزیه تحلیل ادعاهای مطرح شده در قـالب اتفاقـات واقعــی در پروژه ها می باشد. (دانلود فایل چکیده کتاب قرارداد و مدیریت دعا)

Web Site : www.claimlaws.ir

مراکز تهیه :
•   ناشر : انتشارات سیمای دانش – مشخصات کتاب و روش تهیه
•    فروشگاه سیمای دانش : تهران – خیابان انقلاب – ابتدای خیابان ۱۲ فروردین – تلفن : ۶۶۴۶۰۵۴۵-۰۲۱
•    کتابفروشی عصردانش – تلفن :  ۶۶۴۹۳۷۰۱-۰۲۱
•    کتابفروشی پرهام – تلفن : ۶۶۴۶۸۲۳۵-۰۲۱
•    انتشــــــــــــارات آذر – تلفن : ۶۶۴۶۵۸۳۰-۰۲۱

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ