BIMEH-new

نحوه محاسبه اعمال ضریب به قیمت خالص به جهت پوشش کسورات بیمه و مالیات قرارداد

 

پروژه های عمرانی با مصالح :  (۳% مالیات+۱٫۶%بیمه)

 ۱/ (۱-(۰٫۰۳+۰٫۰۱۶)) = ۱٫۰۴۸


پروژه های عمرانی دستمزدی :  (۳% مالیات+۳٫۶%بیمه)

۱/ (۱-(۰٫۰۳+۰٫۰۳۶)) = ۱٫۰۷۱


پروژه های غیر عمرانی با مصالح :  (۳% مالیات+ ۷٫۷۸%بیمه)

۱/ (۱-(۰٫۰۳+۰٫۰۷۷۸)) = ۱٫۱۲۱


پروژه های غیر عمرانی دستمزدی : (۳% مالیات+۱۶٫۶۷%بیمه )

۱/ (۱-(۰٫۰۳+۰٫۱۶۶۷)) = ۱٫۲۴۵

منبع : وبسایت اصول مدیریت ادعا

1 نظرات

درج پاسخ