photo_2019-08-08_14-39-31

شرط عدم یا تحدید مسئولیت و ارتباط آن با تقصیر عمدی در قراردادهای EPC
نویسنده :
مهندس مرتضی آمری نیا

 عبارات کلیدی؛ پیمانکار،کارفرما، قصور، ادعا، دعاوی، مدیریت ادعا، مدیریت قرارداد، مسئولیت، تعهد، مسئولیت_قراردادی، الزامات_خارج_از_ قرارداد.
طرح موضوع : در بررسی متن قراردادها و شرایط عمومی پیمان های ابلاغی از جانب سازمان برنامه و بودجه عموماً با عباراتی روبرو می شویم که  با مفهومی واحد اما به اشکال مختلف بر این موضوع تأکید دارند که ” اشتباه در مدارک  و مستندات قرارداد (پروژه)، از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد”.جهت مشاهده متن کامل اینجـــــــا کلیک نمایید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.

درج پاسخ