ضبط ضمانت‌نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تأدیه پیش‌پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست.

مرجع صدور :
شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

جهت مشاهده متن کامل اینجـــــــا کلیک نمایید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.

1 نظرات

درج پاسخ