به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت ادعا این امکان را فراهم می سازد تا  از بروز ادعا جلوگیری شود یا اگر در شرایطی ادعا به وجود آید، نحوه هدایت و راهبری صحیح آن را تشریح می‌کند.

Untitled

خبرگزاری مهر – معرفی کتاب فرآیندهای مدیریت ادعا

کتاب «فرآیندهای مدیریت ادعا» به نویسندگی مرتضی آمری‌نیا درباره مباحث مرتبط با دعاوی و مدیریت تخصصی است که یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها درمدیریت پروژه‌های ساخت است.به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت ادعا این امکان را فراهم می سازد تا  از بروز ادعا جلوگیری شود یا اگر در شرایطی ادعا به وجود آید، نحوه هدایت و راهبری صحیح آن را تشریح می‌کند.باید این واقعیّت را قبول کرد که حتّی با وجود توافق مستمر بر تغییرات در قرارداد، اختلاف نظر میان ذی‌نفعان پروژه مکرراً رخ دهد و چنانچه طرفین قرارداد نتوانند به توافق برسند، اختلافات قـراردادی می‌تواند تأثیرات منفی بر پروژه بگذارد و موجب شکست آن شود. به همین منظور برای کاهش اختلافاتی که ممکن است رخ دهد، باید به مدیریت اختلافات توجه ویژه داشته باشند برخورداری از نگرشی تخصصی در این رابطه حائز اهمیّت فراوانی است.پدیدۀ ادعــا و مدیریت آن در صنعت ساخت و ساز، لزوماً تلاشی منفی نیست. بلکه یک روند اجرایی برای رفتـــار با تغییرات و حـــل و فصل اختلافات است و دلیل پیدایش آن نیز پیچیده بودن محیط انجام فعالیّت‌های ساخت و ساز، که تا حدود زیادی شامل مؤلفه‌های غیر قابل پیش‌بینی است.آنچه که در این کتاب به آن پرداخت شده است، تمرکز بر روش‌های طرح ادعا به‌عنوان موضوعی که سال‌ها به دلیل پیچیدگی، صنعت ساخت و ساز را تحت تأثیر خود قرارداده است. بلکه تلاش شده با در نظر گرفتن چارچوب‌های تعریف شده در الحاقیه‌های ساخت استاندارد PMBOK، چهار فرآیند اصلی در مدیریت ادعا که شامل شناسایی، پیشگیری، کمّی سازی و در نهایت توافق در دعاوی است، بومی سازی و در کنار مباحث تئوریک، به‌گونۀ اجرایی‌تری به این مهم پرداخته شود. تا به‌توان با شفافیت بیشتر، اخلاق حرفه‌ای در این زمینه را بهبود داد.مخاطبان اصلی‏‌کتاب حاضر؛ مدیران پروژه، کارشناسان و مدیران بخش‌های قراردادی شرکت‌ها و سازمان‏‌ها هستند تا از محتوا و مطالب‏ آن در راستای ساماندهی و مدیریت ادعاهای قراردادی بهره برداری کنند

لینک مطب در سایت خبرگزاری : mehrnews.com/news/4464458


به گزارش خبرنگار مهر، کتاب قرارداد و مدیریت ادعا به نویسندگی مرتضی آمری‌نیا، شرحی بر پرسش و پاسخ‌های پیمانکاری است. انعکاس پیچیدگی‏‌های موجود در روابط انسانی را می‌توان در تعبیرهای مختلف از یک اتفاق مشاهده کرد. حال وقتی رابطه‏‏‌ای در قالب قرارداد برای تسهیـم ســود تعریف می‏‌شود، موضوع پیچیده‏‌تر می‌شود. بنابراین مباحث مرتبط با تعیین حد و مرز حقوق طرفین در قرارداد و پیرو آن مدیریت ادعاهای مطروحه، بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

02

معرفی کتاب قرارداد و مدیریت ادعا- خبرگزاری مهر

گاهی‌اوقات پیمانکاران یا کارفرمایان، در جریان اجرای پروژه به دلیل عدم اتفاق نظر بر مفاد مندرج در قراردادها و یا در راستای رفع ابهامات موجود، اقدام به استعلام موارد از سازمان برنامه و بودجه کشور کردند. سازمان نیز ضمن پاسخ‌گویی به استعلامات مذکور، تعدادی از آنها را تحت عنوان «مجموعه پرسش و پاسخ های متداول» در پایگاه اطلاع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر می‌کند که بخشی از«پرسش و پاسخ‌ها»، مربوط به عدم انطباق روند اجرایی پروژه با سندی است که «شرایط عمومی پیمان» نام دارد.با وجود اینکه «پرسش و پاسخ‌ها» به‌صورت رسمی و در قالب دستورالعمل و یا بخشنامه منتشر نمی‌شوند، لکن مدیران و دینفعان پروژه‌ها‏، در اکثر موارد جهت یافتن پاسخ به ادعاهای مطروحه و یا مدیریت آنها، به مجموعه مذکور مراجعه و به مفاد آن استنـاد می‌کنند. زیرا مصادیق عینی و واقعی طرح و دفاع از دعاوی فنی و قراردادی در حوزه صنعت احداث را می‌توان در مجموعه پرسش و پاسخ‌ها یافت.کتاب «قرارداد و مدیریت ادعا» مشتمل  بر ۱۷۰ صفحه، به تجزیـــــه و تحلیـــل این «پرسش و پاسخ‏‌ها» در بخش مرتبط با «شرایط عمومی پیمان» پرداخته است. تجزیه و تحلیلی که صرفاً به مفاد مندرج در «شرایط عمومی پیمان‏(ها)‏» اکتفا نمی‌کند بلکه با استناد به متون قراردادی استاندارد، منابع غنی در فقه‌اسلامی و حقوق معاملات، به بسط و بررسی عمیق‌تر موضوعات مورد ادعا می‌پردازد.تدوین کتاب «قرارداد و مدیریت ادعا»، حاصل حدود ۴۰۰۰ ساعت مطالعه مستمر و کار کارشناسی بر روی «مجموعه پرسش و پاسخ‌ها» و دربردارنده بخشی از تجربیات ۱۷ ساله در حوزه پروژه‌های عمرانی، تهیه و تنظیم انواع قراردادها ( طراحی، تأمین و ساخت) و شرکت در جلسات متعدد طرح یا دفاع از ادعاهای فنی و قراردادی است.آنچه که این کتاب را از سایر کتاب‌هایی که در این حوزه نگارش شده است، متمایز می کند؛ بررسـی و تجـزیه تحلیل ادعاهای مطرح شده در قـالب رویدادها به وجود آمده در پروژه‌ها است.

لینک مطب در سایت خبرگزاری : mehrnews.com/news/4464511

درج پاسخ