hamayesh01

?اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه?

 

محورهای موضوعات در همایش مدیریت دعاوی پروژه :

 • مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های طرح و ساخت (EPC) صنعتی و غیر صنعتی
 • مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های ساخت (C)
 • مدیریت دعاوی پروژه در پیمان های متر مربع زیربنا
 • دلایل و ریشه های بروز دعاوی پروژه
 • راهکارهای عملی پیشگیری از بروز دعاوی پروژه توسط کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران
 • راهکارهای کمی سازی دعاوی پروژه
 • راهکارها و روش های تحلیل تأخیرات پروژه و تهیه لایحه تأخیرات پروژه
 • راهکارهای حل و فصل دعاوی پروژه
 • راهکارها و چالش های پیگیری دعاوی پروژه از طریق مراجع قضائی دادگستری
 • جایگاه و شرح وظایف واحد مدیریت تغییرات پروژه در طرح و رسیدگی به دعاوی پروژه
 • واکاوی ابعاد دعاوی پروژه از منظر فنی، حقوقی، مدیریت پروژه و غیره
 • مفاهیم و روش های مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های بین المللی
 • نحوه مدیریت دعاوی در انواع شرایط قراردادی تعریف شده توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (FIDIC)
 • مدیریت دعاوی در استانداردهای مدیریت پروژه
 • مقایسه تطبیقی استقرار مدیریت دعاوی در کشورهای مختلف

سخنرانان کلیــدی:

 • مهندس مزدک عبایی
 • مهندس مرتضی آمری نیا
 • مهندس رضا آتش فراز
 • دکتر محمد احمدزاده
 • مهندس حسن میرزایی
 • دکتر عرفان لاجوردی
 • دکتر بهمن معین پور
 • دکتر مسعود منشدی

آشنایی با موضوع سخنرانی مهندس آمری نیا : روش های  کمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت ،  اینجــا کلیک نمایید.

آشنایی با سایر محورهای موضوعات همایش و دریافت بروشور اینجــا کلیک نمایید.


?دانلود فایل های ارایه شده در همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه ها ?


کمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : مهندس مرتضی آمری نیا

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


ارتباط موثر فرآیندهای مدیریت ریسک و مدیریت دعاوی
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : مهندس مصطفی زمانی

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


اصلاح قیمت قراردادهای قیمت یک قلم
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : دکتر عرفان لاجوردی

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


پیشگیری از بروز دعاوی پروژه از طریق ارتقای سطح مناقصات
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : مهندس شهرام حلاج

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


جایگاه و شرح وظایف واحد مدیریت تغییرات در طرح و رسیدگی به دعاوی پروژه
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : مهندس حسن میرزایی

 

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


چالش های مدیریت دعاوی در پروژه های طرح و ساخت غیر صنعتی
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : دکتر هادی تلخابی

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


راهکارهای مدیریت دعاوی در پروژه خط ۷ متروی تهران
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : مهندس داریوش یعقوبی

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


عوامل موثر در تاخیرات پروژه- نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه
همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : دکتر بهمن معین پور

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


مدیریت ادعاها و رویه های حل و فصل اختلافات در پروژه های عمرانی و صنعتی
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : دکتر جواد حداد

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


منشأ بروز اختلاف و روش‌های حل آن در قراردادهای شرکت‌های تابعه وزارت نفت
همایش تخصصی  مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : دکتر اسمعیل ثریائی

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


نقش قوانین بالادستی و عرف در مدیریت دعاوی قراردادهای پیمانکاری
همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران
ارائه دهنده : مهندس حمید حسین زاده

جهت دانلود فایل ارائه اینـجـــــــا کلیک کنید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.


1 نظرات

درج پاسخ