Amerinia-Claimlaws

Amerinia-Claimlaws

«شرط مذاکره مجدد» بند مغفول قراردادهای پیمانکاری

روزنامه جهـــــان اقتصاد

شماره ۶۸۱۷

سرمقاله از مهندس مرتضی آمری نیا

در این مقاله به پرسش زیر پاسخ داده می شود :

کاهش اثر افزایش نامتعارف قیمت ها بر قراردادهای پیمانکاری استفاده از  شروط “فورس ماژور” یا “هاردشیپ”  کدام روش صحیح است ؟

طرح موضوع :

تورّم در صنعت احداث، تأثیرات بسزائی در افزایش تصاعدی هزینه‌های اجرای پروژه بوجود می‌آورد خصوصاْ زمانیکه افزایش نامتعارف قیمت ها در بازه زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشد.در این شرایط، جبران خسارات وارده به پیمانکار می تواند موجب کاهش هزینه های مذکور گشته و در نهایت موفقیت پروژه را به دنبال داشته باشد. آنچه که بدیهی است؛ در شرایط کنونی انجام و ادامه فعالیت پروژه های عمرانی دچار چالش های اساسی شده که اصلی ترین دلیل آن نیزکاهش ارزش پول در اثر تورم و افزایش نرخ ارز می باشد بطوریکه حتی با وجود ارایه انواع راهکارها و بسته های سیاست ارزی از جانب دولت، شرایط خارج از پیش بینی های فعالان حوزه احداث رقم خورده و آنها در معرض ضررو زیان جدی قرار داده است. در این راستا مهمترین پرسشی که برای پیمانکاران، انجمن ها و تشکل های صنفی مرتبط با صنعت احداث مطرح می باشد، این است که؛ آیا فضای کنونی حاکم بر قراردادها مشمول شرایط “فورس ماژور” خواهد بود؟ …ادامـــــه مطلب و پاسخ در لینک زیر :

برای مشاهده مطلب در سایت روزنامه جهان اقتصاد اینـجــــــا کلیک نمایید.

دانلود کامل فایل PDF اینجــــا کلیک نمایید.

جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.

1 نظرات

درج پاسخ