02

اسناد خزانه اسلامی چیست ؟

اسناد با نام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌‎های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‏نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

جهت دریافت توضیحات کامل و جدول مقایسه ای به لینک های ریز مراجعه نمایید :

جدول مقایسه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال های ۹۵ و ۹۶

 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال  ۹۶

 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال  ۹۵

ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ