TAKMIL-ZARFIYAT-TAKMIL

ظرفیت تکمیل شد

مؤسسه آتیه پژوهان عـــرفان با همکاری دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می کند :

دوره آموزشی مدیریت دعاوی فنی و قراردادی در پروژه های صنعتی

مدرس : مهندس مرتضی آمری نیا

زمان برگزاری : ۲۲ تیر ماه سال ۹۷

جهت آگاهی از شرایط و دریافت فرم ثبت نام اینجـــــــــــــا کلیک نمایید.

دریافت سرفصل دوره اینـــــجا کلیک نمایید.

ضمناً اطلاعات دوره در کانال تلگرامی claimlaws به آدرس زیر موجود می باشد:

Telegram channel : @Claimlaws


دوره آموزشی اصول مدیریت  ادعا

ادعاهای فنی و قراردادی در پروژه های ساخت

انعکاس پیچیدگی‏های موجود در روابط انسانی را میتوان در تعبیرهای مختلف از یک اتفاق مشاهده نمود. حال وقتی رابطه‏‏ای در قالب قرارداد برای تسهیـم ســود تعریف می‏شود، موضوع پیچیده‏تر گشته و مباحث مرتبط با تعیین حد و مرز حقوق طرفین در قرارداد و پیرو آن مدیریت ادعاهای مطروحه بسیار ارزشمند و حائز اهمیت می نماید.

مدیریت ادعا (Claims Management)؛ مشمول مدیریت کلیه فعالیت هایی است که به جهت هدایت ادعاها (Claims) و یا دفاع و مقــابله در برابر دعـــاوی مطروحه (Cross Claim) انجام می پذیرد تا درخواستهای طرفین قرارداد برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده است،  سازماندهی شده و شرایط قراردادی برای جلوگیری از ضرر و زیان  و یا جبران خسارات مالی و زمانی محقق گردد. قطعا نگاهی تک بعدی به مسایل صرفاً حقوقی پیمان، بدون در نظر گرفتن موارد فنی و اجرایی آن، مدیریت دعاوی مطروحه در پروژه ها را دچار خلل نموده و چارچوب ادعاهای مذکور را متزلزل می سازد. زیرا مهمترین نکته در انجام مذاکرات مرتبط با طرح یا دفاع از ادعا، در نظر گرفتن  سلایق و نوع نگاه طرف مقابل دعوی به موضوع مورد ادعاست. بنابراین نحوه طرح ادعا و یا دفاع از آن حتی در یک موضوع مشترک،  با فردی حقوقی و شخصی که نگاهی صرفاً فنی و اجرایی به پروژه دارد، بسیار متفاوت خواهد بود. از این رو در”دوره های آموزشی اصول مدیریت ادعا سعی می شود  با تدقیق در فرآیندهای چهارگانه مدیریت ادعا و بومی سازی آنها، به ارائه نگاهی عمیق‏تر به مسائل فنی و حقوقی پیمان(توأماً)، تجزیه و تحلیــل نمونه هایی از دعاوی پیش آمده درپروژه ها و روش های مدیریت آنها، پرداخته شود.دانلــود فایل سرفصلهــا

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا


دوره آموزشی مدیریت و مهندسی موثر تهیه و تنظیم قراردادها

در پروژه های ساخت تأمین تجهیزات

مدیریت و مهندسی موثر تهیه و تنظیم قراردادها، مشمول انجام کلیه فعالیت هایی است که در راستای تعیین صحیح حد و مرز حقوق طرفین در قرارداد انجام می پذیرد تا “حق” به راحتی مطالبه و از تثبیت “ناحقی” که مورد ادعا قرار گرفته است، جلوگیری شود. بدیهی است نگاهی تک بعدی به مسایل صرفاً حقوقی در تنظیم قراردادها، بدون در نظر گرفتن موارد فنی و اجرایی، می تواند انجام پروژه در چارچوب قرارداد را با مشکل مواجه نماید. از این رو در “دوره های آموزشی مدیریت و مهندسی موثر تهیه و تنظیم قراردادها، سعی می شود در قالب مثال‏هایی عینی  به تبیین ملزومات و اصول فنی تنظیم و اداره قـــراردادها وفق مبانی حقوق پیمان که در شرایط عمومی پیمان‏(ها)‏، حقوق معاملات و فقه اسلامی منعکس می باشند،  توأم با ذکر موارد فنی و اجرایی تأثیر گذار در قراردادها، پرداخته شود.دانلــود فایل سرفصلهــا

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

1 نظرات

درج پاسخ