مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • MAGHALAT

    مقاله : تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی نویسنده : دکتر مجید بنایی اسکویی منبع: مجله مطالعات حقوق تطبیقی در این مقاله به این پرسش ها پاسخ داده شده است : هنگامی که به علت تعذر مالی امکان اجرای قرارداد از سوی متعهد سلب شود.می توان با تعدیل قرارداد تعهد را به انجام رساند؟ […]

جستجو