مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • TAGHYIR-KHADAM-MOSHAVER

    پرسش : آیا تغییرات خدمات مشاور، مشمول محدودیت سقف ۲۵% میباشد؟ پاسخ : حدود خدمات و تغییرات آن در موافقت نامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (نشریه ۳۴۱۸ یا ۴۳۱۸) ابلاغی به شماره  ۲۴۶۰-۵۴-۸۴۲-۱۰۵ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۷۹ و در ماده۳ آن، آمده است و در آنجا سقفی برای حدود تغییرات تعیین نگردیده و صرفاً به […]

جستجو