مدیریت ادعاهای فنی و قراردادی

در حوزه پروژه های عمرانی

تلفن

(+98)9122895145

  • TAGHYIR-KHADAM-MOSHAVER

    آیا محدودۀ تغییرات در قراردادهای مهندسین مشاور مشمول محدودیت سقف ۲۵% می باشد؟ گردآورنده : مهندس مرتضی آمری نیا حدود خدمات و تغییرات آن در موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (نشریه ۳۴۱۸ یا ۴۳۱۸) ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[۱] بشماره  ۲۴۶۰-۵۴-۸۴۲-۱۰۵ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۷۹ و در ماده۳ آن، آمده […]

جستجو